Välkommen till Gråbobiblioteket!


Sommarboken pep up Gråbo paint

Sommarboken pep up allmän paint


Vill du testa att använda SURFPLATTA?

Du kan låna en surfplatta och få handledning i hur du använder den. Mer info:

https://bibliotek.gotland.se/aktuellt/2011-gotbibl.html?branch=main&language=sv


Obs!

För att logga in på ditt lånekonto och utlåningsautomaterna behöver du skriva personnumret med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDDnnnn

Adressen till bibliotekskatalogen är https://opac1.gotland.se/


Gråbobiblioteket finns på Facebook , gilla oss gärna där.


Sidan granskad / uppdaterad 240528