Tillgänglighet - Gråbobiblioteket

Parkering för rörelsehindrade finns cirka 110 meter från biblioteket, vid affären.

Biblioteket ligger på markplan i byggnaden. Utanför biblioteket är det plan mark.

Entrédörren har dörröppnare.

Återlämningslåda finns på den intilliggande affären Coop Gråbo, till höger innanför de automatiska dörrarna. Lådan töms varje vardag.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns.

För självservice finns en utlåningsautomat som är höj- och sänkbar.

Informationsdisken är väl synlig från bibliotekets entré.

Biblioteket är fritt från pälsdjur, ledarhund är tillåten.


Sidan granskad/uppdaterad 230829