Personal Gråbobiblioteket

Carina Norderäng

Bibliotekarie
Verksamhetsansvarig för Gråbobiblioteket
tfn 0498-269697
epost carina.norderang@gotland.se


Catrin Fohlström

Biblioteksassistent
tfn 0498-269697
epost catrin.fohlstrom@gotland.se