Samarbete med Gråboskolan


Lilla Nobelpriset

Så här arbetar vi med Lilla Nobelpriset på Gråboskolan: Eleverna skriver och illustrerar berättelser, med stöd av pedagogerna. Den övriga personalen i huset är jurygrupper och bedömer olika årskurser; expeditionen, rektorerna, lokalvårdarna, köks- och bibliotekspersonalen. I varje årskurs (1-6) utses en vinnare som får Lilla Nobelpriset i litteratur. Varje årskurs får också pris för bästa bild. I år 1-2 får man pris för bästa framsida och i år 3-6 belönas man för bästa inledning. På Nobeldagen har vi högtidlig prisutdelning då hela skolan är samlad. Priserna består av noggrant utvalda böcker, fina anteckningsböcker och pennor. De vinnande bidragen samlas till en bok som finns att låna på biblioteket. Vi har alla vinnarböcker sedan 1999. 

Läsmedaljen

Biblioteket samarbetar med skolan om Läsmedaljen i klass 3  från läsåret 13/14.

Barnen ska läsa fem böcker för att få en medalj. Det handlar dock inte om mängdläsning, utan varje bok ska vara en utmaning på något sätt; lite svårare, tjockare eller annorlunda mot vad de läst förut. Individuellt anpassat för varje barn. Efter varje läst bok går barnet till en vuxen i huset, vem som helst - lärare, bibliotekspersonal, lokalvårdare, rektor - och berättar om boken och om varför den var utmanande för just det barnet. Den vuxna signerar på elevens bokkort. Efter tio lästa böcker får man en medalj till och efter femton den tredje och sista medaljen.

I samband med första medaljen får barnet också en valfri bok av Bokhandeln Wessman & Pettersson. Barnet får med sig ett kort som lämnas till bokhandelspersonalen. Vid tredje medaljen får man ytterligare två böcker.

Medaljerna är designade av Ulf Wigström, lärare på Gråboskolan. De bekostas av Kultur- och fritidsförvaltningen, Region Gotland.

I februari 2015 fick vi Region Gotlands Förnyelsepris på 50 000 kr för arbetet med Läsmedaljen! Här är motiveringen:

En enig jury utsåg läsmedaljen som vinnare av årets förnyelsepris.

Motivering till beslutet
”En bok behöver varken laddare eller batterier, den drivs av barnens fantasier”. I dessa tider, då fokus allt mer riktas mot digital teknik är det befriande att se att det tryckta ordet får upprättelse genom Läsmedaljen. Att ge barnen incitament för att utforska bokens värld, öva upp sin läsförståelse, bygga på sitt ordförråd och föreställningsförmåga är ett projekt i sann humanistisk anda! Vilken investering för framtiden!
Ni har samverkat över förvaltningsgränserna, engagerat många olika yrkesgrupper och samarbetat med näringslivet. Det gör er insats ännu starkare.

Stort grattis till ert fantastiska arbete"

På YouTube finns två små filmer om Läsmedaljen.

Läsmedaljen har en egen Facebook-sida, som vi mest använder till att lägga ut bilder från medaljutdelningar.

Arbetet med Läsmedaljen finns beskrivet i boken "Läslust åt alla!" (Hegas förlag, 2022)


Sidan granskad/uppdaterad 230828