Tidningar och tidskrifter
på Slite bibliotek

foto tidskriftshyllan 

Till Slite bibliotek är du välkommen att läsa våra tidningar och tidskrifter. Du kan även låna hem våra tidskrifter (gäller ej senaste numret).

Dagstidningar:

Dagens Nyheter
Gotlands Allehanda
Gotlands Tidningar

Tidskrifter:

Allt om trädgård
Bamse
Bläcku
Gård & torp
Haimdagar - sokenmagasin för alle tidars liv
HellviNytt
Hemslöjd
Horisont
Kloka hem
Min häst
"Nabben"
Natur på Gotland
Rindi
Råd & rön
Skeppargillet Visby
Spårstumpen
Spördagar
Vi läser
WWF MagasinSidan granskad/uppdaterad 2021-04-12