Lokaler

Vintern 1920-1921 öppnade det första folkbibliotek i Slite. Det kom till genom att man gav en teaterföreställning i samband med idrottsföreningens basar. Överskottet från basaren var 500 kr och pengarna användes till bokinköp. Böckerna placerades i folkskolans största sal i ett nyinköpt bokskåp.

interiorny

Vintern 1997-1998 flyttade biblioteket in i de fina lokalerna i Kommunhuset vid
Torget i Slite.