Personal Slite bibliotek

Sandra Falk

Bibliotekarie

Epost: sandra.falk@gotland.se

Telefon: 0498-20 45 70

Tina Karlsson

Bibliotekarie

Epost: tina.karlsson01@gotland.se

Telefon: 0498-20 45 70