Tillgänglighet - Slite

Parkering för rörelsehindrade finns cirka 50 meter från biblioteket.

Biblioteket ligger på entréplan.

Du når biblioteket via en trappa eller ramp. Det finns dörröppnare till entrédörren.

Bokinkast finns i entréhallen, samt på baksidan av huset. Bokinkastet på baksidan nås via trappa.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns i biblioteket.

För självservice finns en utlåningsautomat som är höj och sänkbar.

Informationsdisken finns rakt fram när du kommer in i biblioteket.

Biblioteket är fritt från pälsdjur, ledarhund är tillåten.