Gotlandica

På Slite bibliotek finns ett rum med böcker om Gotlands historia, geografi och kultur.

Om du klickar på länken nedan når du information om de material och samlingar som finns på Almedalsbibliotekets Gotlandicaavdelning: 

Gotlandicasamlingen 

Foto Visby 16