Läsnedsättning bild prastkrage

På biblioteket finner du Daisy - talböcker, storstilsböcker och ett stort urval CD-böcker för barn och vuxna.

Talböcker

Talböcker får du låna om du har en så kallad läsnedsättning. Det innebär att man har svårt att läsa tryckt text. En läsnedsättning kan bero på många olika saker: synskada, dyslexi, rörelsehinder, osv. Även den som har en tillfällig läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. Det behövs inget intyg för att låna talböcker.

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) mediawebb. Prata med personalen om du har en läsnedsättning, så kan vi hjälpa dig att få inloggning till Legimus. Sedan kan du kan själv ladda ner talböcker till din dator.

Böcker med stor stil

På Slite bibliotek finns ett urval med böcker med extra stor och tydlig stil. Texten är alltid densamma som i originalutgåvan, men ibland är boken uppdelad i två band.