Information

2019-10-22 Boken kommer!
Under perioden 1 november 2019 till och med juni 2020 kan biblioteket besöka dig som har svårt att på egen hand ta dig till biblioteket eller Bokbussens hållplatser på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.

2018-06-13 Ny version av appen Biblio
Biblio 2.0

2018-05-25 Information GDPR
GDPR

2016-06-30 Villkor för fjärrlån
Nya villkor fjärrlån

2015-01-21 Låna e-böcker
E-böcker