Utställning

Juli

Det resande demokratilabbet
Almedalsbiblioteket, måndag 1 juli kl (Hela dagen) - fredag 19 juli kl (Hela dagen)

Månadens grafiker juli: Ragnhild Färnbo
Almedalsbiblioteket, måndag 1 juli kl. 10:00 - onsdag 31 juli kl. 18:00

Vildbin - en hotad mångfald
Almedalsbiblioteket, måndag 1 juli kl (Hela dagen) - lördag 31 augusti kl (Hela dagen)

KUSTLIV – ett forskningsprojekt i text och bild
Hemse, måndag 1 juli kl (Hela dagen) - lördag 31 augusti kl (Hela dagen)

Augusti

Månadens grafiker augusti: Helena Andreeff
Almedalsbiblioteket, torsdag 1 augusti kl. 10:00 - lördag 31 augusti kl. 17:00

September

Månadens grafiker september: Peter Ragnarson
Almedalsbiblioteket, söndag 1 september kl. 10:00 - måndag 30 september kl. 17:00