Nu finns en ny version av appen Biblio tillgänglig

  • Ladda ner den nya versionen (i vissa fall kan man behöva radera den gamla versionen och ladda ner på nytt)
  • Logga in igen
  • Befintliga lån behöver laddas ner på nytt. Gamla offline-nedladdningar på befintliga lån måste alltså göras om.

Trevlig lyssning!