Uppdaterade regler GDPR

Den 25 maj införs EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection
Regulation, GDPR.

Vad gäller på biblioteket?

Du som redan har ett bibliotekskort/konto finns i bibliotekets register.
När du skaffade ditt kort informerades du om bibliotekets lånerregler
och godkände registrering enligt den tidigare personuppuppgiftslagen,
PUL. Nu kompletteras reglerna enligt den nya dataskyddsförordningen.

Biblioteket behöver dina uppgifter för att:

  * registrera utlån och återlämning
  * hantera reservationer och fjärrlån
  * skicka meddelanden om reservationer, övertidsvarningar, påminnelser
    och räkningar.
  * du ska kunna använda "Mina sidor" för att se dina lån, förlänga lån
    och reservera titlar med mera.

Personuppgifter är exempelvis:


  * namn
  * personnummer
  * kontaktuppgifter
  * PIN-kod
  * bibliotekssystemets låntagar-id.

Biblioteket sparar inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt och
uppgifterna används inte i något annat syfte än för biblioteksverksamheten.

Vi skyddar din information

Biblioteket sparar dina personuppgifter tillsvidare eller tills du ber
oss ta bort dem. Inaktiva låntagare rensas ur registret efter tre år,
förutsatt att inga lån eller skulder finns.

Biblioteket lämnar inte ut dina personuppgifter och berättar inte för
andra om dina bibliotekslån, som är skyddade av sekretess.

Du äger dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som biblioteket har sparade om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar, från
begäran,
om alla dina lån är återlämnade och eventuella skulder är betalda.

Personuppgiftsansvar

Region Gotland, org. nr 212000-0803, med postadress 621 81 Visby, är
personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter.
Mer information om hur Region Gotland hanterarar personuppgifter enligt
GDPR finns att läsa på https://www.gotland.se/personuppgifter