MERÖPPET tidningsläsning TEST3

Lokalen

Biblioteket ligger en trappa upp i f.d. kommunhuset, i samma hus som apoteket. Hiss finns. På plan 2 finns ett sammanträdesrum som kan bokas genom biblioteket. Utanför biblioteksentrén står Bokbytarsnurra. Där kan man lämna en egen bok och ta en annan med sig hem. Bokbytarhyllan är tillgänglig även när biblioteket är stängt.

Tillgänglighet: Parkering för rörelsehindrade finns utanför byggnaden. Roma bibliotek ligger på plan 2. Till plan 2 finns hiss. Utanför bibliotekets entrédörr finns handikapptoalett. Bibliotekets självuttlåningsautomat är höj- och sänkbar.

Projekt Fokusrummet

Mellan 2006 och 2008 pågick projekt Fokusrummet som syftade till att skapa spännande och fina barnavdelningar på tio olika gotländska bibliotek. Alla fick olika utformning och alla fick ett eget namn. På Roma bibliotek skapades barnavdelningen
Sagans skog. Konstnärliga ledare: Kenneth Broström och Anette Blomberg. Projektägare: Gotlands länsbibliotek.