Böcker att lyssna på                                                                                                               

Ljudböcker

Ljudböcker är samlingsnamnet på inlästa böcker. De finns tillgängliga i olika format såsom CD och Mp3-filer samt strömmat via Internet till dator och mobiltelefon. Ljudböcker är till för alla som tycker om högläsning. 

Ljudböcker är kommersiellt utgivna och kan köpas i handeln. 

På Romabiblioteket finns drygt 900 ljudböcker. Omkring 250 av dessa är för barn och ungdomar. Cirka 100 är i MP3-format, resten är CD-skivor.


Talböcker

För den som har svårigheter att läsa tryckt text finns dessutom en särskild utgivning av inlästa böcker, s.k. talböcker. De produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)  och förmedlas av biblioteken. På MTM finns över 80 000 olika boktitlar. Om man vill låna av dessa kan biblioteken hjälpa till. Kontakta oss så berättar vi mer! På MTM:s hemsida  finns bra information som förklarar. Där finns också en katalog som förtecknar alla talböcker som finns.


På Roma bibliotek finns ett rum särskilt för ljudböcker och talböcker.

ljudb2