Välkommen till Gråbobiblioteket!


Är du 65+?

Du kan låna en surfplatta och få handledning i hur du använder den. Mer info:

https://bibliotek.gotland.se/aktuellt/2011-gotbibl.html?branch=main&language=sv


Obs!

För att logga in på ditt lånekonto och utlåningsautomaterna behöver du skriva personnumret med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDDnnnn

Adressen till bibliotekskatalogen är https://opac1.gotland.se/


Pandemilagen gäller!

Låna - lämna - gå!

Håll avstånd till andra och använd inte biblioteket som mötesplats.

Vi har handdesinfektion på lånedisken.

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder

Den kvadratmeterbegränsning som styr hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen tas bort. Det är dock fortfarande varje person som ansvarar för att följa de allmänna grundläggande råden med att hålla avstånd, undvika trängsel, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom.

Kopiator och dator får användas, en halvtimme på dator vid kö.

Dagstidningar får läsas på plats, men ej tidskrifter - som kan lånas hem.

Vi lämnar fortfarande ut böcker vid entrédörren enligt överenskommelse om du inte vill komma in. Maila gärna grabobibliotek@gotland.se eller ring 0498-269696.

Det går bra att återlämna böcker i återlämningslådan på Coop Gråbo.

/ Personalen


Gråbobiblioteket finns på Facebook , gilla oss gärna där.


Boktuben Gotland - här hittar du filmade boktips för barn 6-12 år!


Sidan granskad / uppdaterad 210920