Samarbete med Gråboskolan

Läsmedaljen

Biblioteket samarbetar med skolan om Läsmedaljen i klass 3  från läsåret 13/14.

Barnen ska läsa fem böcker för att få en medalj. Det handlar dock inte om mängdläsning, utan varje bok ska vara en utmaning på något sätt; lite svårare, tjockare eller annorlunda mot vad de läst förut. Individuellt anpassat för varje barn. Efter varje läst bok går barnet till en vuxen i huset, vem som helst - lärare, bibliotekspersonal, lokalvårdare, rektor - och berättar om boken och om varför den var utmanande för just det barnet. Den vuxna signerar på elevens bokkort. Efter tio lästa böcker får man en medalj till och efter femton den tredje och sista medaljen.

I samband med första medaljen får barnet också en valfri bok av Bokhandeln Wessman & Pettersson. Barnet får med sig ett kort som lämnas till bokhandelspersonalen. Vid tredje medaljen får man ytterligare två böcker.

Medaljerna är designade av Ulf Wigström, lärare på Gråboskolan. De bekostas av Kultur- och fritidsförvaltningen, Region Gotland.

Vi samarbetar även med ABF kring Läsmedaljen.

Läs vår folder om Läsmedaljen, klicka på länken till höger.

I februari 2015 fick vi Region Gotlands Förnyelsepris på 50 000 kr för arbetet med Läsmedaljen! Här är motiveringen:

En enig jury utsåg läsmedaljen som vinnare av årets förnyelsepris.

Motivering till beslutet
”En bok behöver varken laddare eller batterier, den drivs av barnens fantasier”. I dessa tider, då fokus allt mer riktas mot digital teknik är det befriande att se att det tryckta ordet får upprättelse genom Läsmedaljen. Att ge barnen incitament för att utforska bokens värld, öva upp sin läsförståelse, bygga på sitt ordförråd och föreställningsförmåga är ett projekt i sann humanistisk anda! Vilken investering för framtiden!
Ni har samverkat över förvaltningsgränserna, engagerat många olika yrkesgrupper och samarbetat med näringslivet. Det gör er insats ännu starkare.

Stort grattis till ert fantastiska arbete"


Sidan granskad/uppdaterad 170412