Har du något du vill ställa ut i våra glasmontrar? En samling? Hantverk? Något annat? Kontakta personalen!


Fotoutställning av Hady Kareka förlängs till 26/2

Hady och barn RÄTT

Hady är en krigsfotograf bosatt på Gotland, men verksam över hela världen. Han dokumenterar människors liv i ofta utsatta situationer med allt vad det innebär.

Bilderna är tagna i Syrien, Irak, Turiket, Gambia, Senegal, Mali och de forna sovjetrepublikerna.

I samarbete med Rädda barnen och ABF


Sidan granskad/uppdaterad 210127