Förskola och skola

Hörde du oss berätta om Läsmedaljen på Almedalsveckan?

Tisdag 30/6 2015 kl 10.30-11.30
På Fenomenalen
En bibliotekarie, en lärare och två rektorer berättade om arbetet med Läsmedaljen, som fått barnen i år 3 att utveckla både läslust och läsförståelse, och som gav oss Region Gotlands Förnyelsepris i februari.

Tisdag 30/6 kl 15.10-15.30
På Almedalsbiblioteket
En bibliotekarie, en lärare och en elev blev intervjuade av författaren Martin Widmark.

Läs mer om Läsmedaljen på sidan För Gråboskolan.


Så här arbetar vi med Lilla Nobelpriset på Gråboskolan: Eleverna skriver och illustrerar berättelser, med stöd av pedagogerna. Den övriga personalen i huset är jurygrupper och bedömer olika årskurser; expeditionen, rektorerna, lokalvårdarna, köks- och bibliotekspersonalen. I varje årskurs (1-6) utses en vinnare som får Lilla Nobelpriset i litteratur. Varje årskurs får också pris för bästa bild. I år 1-2 får man pris för bästa framsida och i år 3-6 belönas man för bästa inledning. På Nobeldagen har vi högtidlig prisutdelning då hela skolan är samlad. Priserna består av noggrannt utvalda böcker, fina anteckningsböcker och pennor. De vinnande bidragen samlas till en bok som finns att låna på biblioteket. Vi har alla vinnarböcker sedan 1999. Årets bok finns nu att låna!


Sidan granskad/uppdaterad 150729