Böcker att lyssna på                                                                                                               

Ljudböcker

Ljudböcker är samlingsnamnet på inlästa böcker. De finns tillgängliga i olika format såsom CD och Mp3-filer samt strömmat via Internet till dator och mobiltelefon. Ljudböcker är till för alla som tycker om högläsning. 

Ljudböcker är kommersiellt utgivna och kan köpas i handeln. 

Roma bibliotek har ett stort utbud av ljudböcker. Saknar du någon titel får du gärna be oss beställa från annat bibliotek eller önska att vi gör inköp att just titeln du vill läsa.

Här kan du läsa mer om hur du kan läsa mer om e-medier.


Talböcker

För den som har svårigheter att läsa tryckt text finns dessutom en särskild utgivning av inlästa böcker, s.k. talböcker. De produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)  och förmedlas av biblioteken. Om man vill låna av dessa kan biblioteken hjälpa till. Kontakta oss så berättar vi mer! På MTM:s hemsida  finns bra information som förklarar. Där finns också en katalog som förtecknar alla talböcker som finns.


På Roma bibliotek finns ett rum särskilt för ljudböcker och talböcker. I detta rum finner du även vår stora samling av musik-cd.

ljudboksrum TEST