Gotlandica

På Roma bibliotek finns ett rum med böcker om Gotland och gotlänningarna.

På bibliotekens webbsidor finns också en särskild plats för information om Gotland och den gotländska kulturen. Almedalsbibliotekets Gotlandicasamling är en av Sveriges största lokalhistoriska samlingar. Mycket av detta material går att nå via hemsidan.

Läs mer här:  Gotlandicasamlingen

MERÖPPET gotlandica TEST2