Välkommen till Fårösunds bibliotek!


fårösund_lokalSkolan 


Pandemilagen gäller. Max 6 personer får vistas i bibliotekslokalen samtidigt.

Det är viktigt att biblioteket inte används som mötesplats där man träffas och umgås. Lånedator finns åter tillgängligt, men skrivaren är tyvärr ur funktion.Fårösunds bibliotek är ett kombinerat skol- och folkbibliotek, beläget på Kommunalvägen 9 vid Fårösunds grundskola.

Här kan du låna litteratur för både barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter, film, och medier för personer med läsnedsättning. Du kan även låna bibliotekets dator eller surfa trådlöst, samt göra utskrifter eller kopior i svartvitt.

För info om tillgänglighet, se fliken till vänster.

Välkommen!


Sidan granskad / uppdaterad 2021-05-11