Välkommen till Fårösunds bibliotek!


fårösund_lokalSkolan 


Fårösunds bibliotek är ett kombinerat skol- och folkbibliotek, beläget på Kommunalvägen 9 vid Fårösunds grundskola.

Här kan du låna litteratur för både barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter, film, och medier för personer med läsnedsättning. Du kan även låna bibliotekets dator eller surfa trådlöst, samt göra utskrifter.

För info om tillgänglighet, se fliken till vänster.

Välkommen!


Anslag (A3) – mindre färg-3
Nu har Fårösunds bibliotek blivit Gotlands fjärde Meröppna bibliotek!

Välkommen in!


Sidan granskad / uppdaterad 2023-11-23