Gotlandica

I rummet till vänster närmast ingången finns böcker om Gotlands historia, geografi och kultur.


Om du klickar på länken nedan når du information om de material och samlingar som finns på Almedalsbibliotekets Gotlandicaavdelning: 

Gotlandicasamlingen  


Sidan granskad/uppdaterad 2019-04-13