Läsnedsättning

Har du svårt att läsa? Det finns böcker med stor stil, talböcker, lättlästa böcker, böcker som känns, luktar eller låter och böcker på teckenspråk. Utbudet kan variera från bibliotek till bibliotek, men biblioteken skickar material på efterfrågan. Tveka inte att kontakta personalen om du vill ha hjälp med något.

Studenter med läshinder kan få sin kurslitteratur inläst eller anpassad på andra sätt. Mer information hittar du här (Almedalsbiblioteket).

Stor stil

Böcker med extra stor och tydlig stil. Texten är alltid densamma som i originalutgåvan men ibland är boken uppdelad i två band.

LL-böcker – LättLästa böcker

LL-böcker är gjorda för att vara lätta att läsa och lätta att förstå. Språket är enklare och böckerna har ofta bilder. På LL-hyllan hittar du både klassiker och nyskrivna böcker. En del LL-böcker finns på CD så du kan lyssna på dem.

Du kan läsa mer om LL-böcker på Centrum för Lättläst.

Äppelhyllan

På Äppelhyllan hittar du taktila böcker som låter, luktar eller känns. Här finns böcker med pictogram, bilder som gör orden lättare att förstå.

Du kan även låna filmade böcker på teckenspråk.

Läs mer om Äppelhyllan på Barnens bibliotek.

Talböcker

Talböcker får du låna om du har ett så kallat läshinder. Det innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Ett läshinder kan bero på många olika saker: synskada, dyslexi, rörelsehinder, osv. Även den som har ett tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det behövs inget intyg för att låna talböcker.

MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier, producerar inläsningar av tryckt text, men även punktskriftsböcker, e-text och taktila bilderböcker. MTM's mediawebb kallas Legimus. För närvarande finns ca. 90 000 titlar tillgängliga för nedladdning där. Det innebär att om du söker en bok som inte finns på biblioteket så kan vi lätt ta hem den åt dig. Vill du, så skickar vi den konstnadsfritt direkt hem till dig.

Sök talböcker i bibliotekets katalog

Sök i MTM's katalog

Talböcker ser ut som en CD-skiva, men går inte att spela i en vanlig CD-spelare. Skivan kan spelas i särskilda talboksspelare eller i en dator med läsprogram. Läs mer och ladda hem läsprogram till din dator.

En del bibliotek, däribland Fårösund, har talboksspelare att låna ut. Lånetiden är sex veckor.

Abonnemang

Som talbokslåntagare kan du beställa ett abonnemang. Du berättar hur många böcker du vill ha per vecka eller månad och vilken typ av böcker du önskar. Vi plockar sedan ihop ett litet talbokspaket utifrån dina önskemål.

Egen nedladdning

Har du tillgång till egen dator eller en smartphone kan du använda dig av tjänsten Egen nedladdning. Du får då tillgång till alla böcker i MTM's katalog utan att behöva beställa via biblioteket.

Taltidningen

Region Gotlands taltidning "På tal om Gotland" ges ut av Länsbiblioteket. Det är en tidning som som kommer hem gratis till dig.


Sidan granskad/uppdaterad 2021-05-25