Uppslagsverk och annan fakta

Ordböcker

Dictionary.com  
Språk: Engelska
Norstedts ord  
Språk: Flerspråkig
Ordboken – en tjänst som länkar till ordböcker och uppslagsverk.
Språk: Flerspråkig
Svenska akademiens ordbok (SAOB)
Språk: Svenska
Svenska akademiens ordlista (SAOL)

Språk: Svenska
Webster Dictionary
Språk: Engelska
Your Dictionary
Språk: Engelska

Uppsatser och forskningspublikationer

Libris Uppsök – examensarbeten och uppsatser
SwePub – en söktjänst för svensk forskningsinformation
Uppsatser.se – uppsatsportal

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

Uppsala Universitet har utvecklat ett databassystem för digital lagring av uppsatser, avhandlingar etc. Systemet kallas Digitala Vetenskapliga Arkivet och är en satsning inom OpenAccess, dvs all information som lagras i arkivet är fritt tillgänglig för alla.

Söka nationellt (i hela DiVA)

Andra bibliotekskataloger (ett urval)

Kungliga biblioteket KB    
BIBSYS – Norge 
Bibliotek.dk – Danmark
The British Library
 – England
Karlsruher Virtueller Katalog    
Library of Congress – USA
Linda – Finland