Sök

Bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen hittar du material som finns på Biblioteken på Gotland. Här finns bland annat skön- och facklitteratur, barnböcker, gotlandsartiklar, musik- och filminspelningar och TV-spel.

Nationell bibliotekskatalog – Libris

Libris – de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

Alla som är registrerade som låntagare och har lånekort på Almedalsbiblioteket kan beställa fjärrlån via Libris på webben. För att kunna beställa krävs ett personligt låntagarkonto. Läs mer om fjärrlån.