LÅNA-LÄMNA-GÅ

Biblioteken är öppna men erbjuder begränsad service

Biblioteken är just nu inte en mötesplats.

Så här fungerar det på biblioteken:

· Dagstidningar är tillgängliga för allmänheten. Tidskrifter endast för hemlån.

· Avstånd är viktigt, försök under ditt besök att hålla ca 2 m.

· Utskrifter och kopiering är möjligt, dock utan hjälp från personal.

· Fortsatt utlämning av bokpåsar för låntagare som inte själva vill gå in i biblioteket.

· Fortsatt ingen programverksamhet.

· Allt personal kommer att använda visir och hålla avstånd på ca 2 m till besökare i det öppna biblioteksrummet.

· Plexiglas finns vid diskarna.

· Spritning av publika ytor sker kontinuerligt. Handsprit finns tillgängligt för besökare.

· Bokbussen fortsätter med bokpåsar, det vill säga inga besökare får gå ombord på bokbussen.

Klicka här att komma till Almedalsbibliotekets webbplats: Almedalsbiblioteket

Biblioteken kommer även att fortsätta erbjuda nedanstående service; 

Utlämning av bokpåsar 

Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar, alternativt ringer oss och meddelar vilken kategori av påse du önskar, ditt lånekortsnummer samt när du önskar hämta.

Svårt att välja? Vi kan plocka ihop ett urval åt dig! Varje påse innehåller 5-10 böcker / filmer / spel enligt önskemål. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket.

Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan. När du fått bekräftelse kan du kontakta oss via e-post eller telefon för att bestämma när du vill hämta din bokningspåse. Detta gäller även för kurslitteratur.

Se de enskilda biblioteken för kontaktinformation

Digitalt möte med bibliotekarie 

Du kan ringa 0498-299000 alternativt maila info.almedalsbiblioteket@gotland.se för kortare referensfrågor, boktips, omlån mm

Vill du ha ett längre möte med en bibliotekarie (gäller även för studenter och personal på Uppsala Universitet) sker detta digitalt. Du måste i så fall se till att du har en enhet som är utrustad för digitala möten. Maila till info.almedalsbiblioteket@gotland.se , ange "digitalt möte" i ärenderaden och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt vilket telefonnummer vi kan nå dig på.