Uppgradering

Måndag den 2 mars uppgraderas bibliotekssystemet
vilket innebär begränsad service den dagen,
eventuellt längre.