Program och utställningar


Utställningen Måla & Färga

En utställning om äldre målningstekniker och växtfärger

Kan man måla med mjölk? Hur fungerar äggoljetempera? Och går det att färga sitt eget garn med hjälp av vanliga växter? Detta och lite till får du kläm på i utställningen Måla & Färga som visas på biblioteket 15 oktober - 17 november.

Utställningen är producerad av Slöjd & Form konsulenterna på Gotland.

Måla o färga ägg Måla o färga lök garn


Ingen programverksamhet för närvarande p g a rådande läge.

För mer info, se: http://bibliotek.gotland.se/aktuellt/1962-gotbibl.html?branch=main&language=sv


Sidan granskad/uppdaterad 2020-10-07