Personal Slite bibliotek

Malin Swärd

Biblioteksassistent och verksamhetsansvarig för Slite bibliotek

Epost: malin.sward@gotland.se

Telefon: 0498-20 45 70

Gabriel Bering

Biblioteksassistent

Epost: gabriel.bering@gotland.se

Telefon: 0498-20 45 70