Om Biblioteken på Gotland

På Gotland finns tio bibliotek samt en bokbuss. Biblioteken erbjuder alla grupper i samhället biblioteksservice. Förutom de mer traditionella verksamheterna som bokutlåning och informationssökning bedriver biblioteken programverksamhet för barn, unga och vuxna. Under Snabbval till höger hittar du länkar till respektive bibliotek.

Almedalsbiblioteket i Visby är ett integrerat stads- och universitetsbibliotek och en mötesplats för människor med olika informationsbehov. Här finns databaser inom olika ämnesområden och tillgång till böcker och tidskrifter i elektroniskt format.

Gotland saknar landsting och traditionell landstingsverksamhet bedrivs istället av Region Gotland. Gotlands Länsbibliotek lyder under Kultur- och fritidsnämnden.

Via bibliotekens hemsidor kan du ta del av bibliotekens e-tjänster. För flera av tjänsterna krävs ett lånekonto. Kontakta ditt bibliotek så hjälper vi dig.