Personligt: ​​Biblioteken på Gotland

Almedalsbiblioteket (Extern länk)

Anna Malkan Nelson - Tf. enhetschef Almedalsbiblioteket / Biblioteken på Gotland

Mariann Godin Luthman - Tf. bitr enhetschef Almedalsbiblioteket / Biblioteken på Gotland

Gotlands länsbibliotek

Distriktsbiblioteken:

Burgsvik

Fårösund

Hemse

Klintehamn

Slite

Östergarn

Bokbussen

Gråbobiblioteket

Korpen

Roma

Jenny Stenberg - administratör Biblioteken på Gotland