Kontakt

Almedalsbiblioteket

Besöks- och leveransadress:
Cramérgatan 5
621 57 Visby

Postadress:
Box 1121
621 22 Visby

Epost: info.almedalsbiblioteket@gotland.se

Telefon: + 46 (0) 498-29 90 00
Telefax:  + 46 (0) 498-29 90 11

Organisationsnummer: 212000-0803

Fakturaadress:
Region Gotland
ZZ1608
Box 1341
621 24 Visby

Bokbussen

Bokbussen
Visbyvägen 33B
622 54 Romakloster

0498-20 44 34 (kontoret)
070-44 77 447 (Bokbussen)

bokbuss@gotland.se

Burgsvik bibliotek

Hoburgsvägen 22
623 35 Burgsvik (Se karta)
Tfn och fax 0498 20 48 55
E-post: burgsvikbibliotek@gotland.se

Fårösund bibliotek

Fårösunds bibliotek
Kommunalvägen 9
62462 Fårösund (Se karta)

Telefon 0498-204432
Epost:  farosundbibliotek@gotland.se

Gotlands länsbibliotek

Biblioteksutvecklare
Cecilia Herdenstam

cecilia.herdenstam@gotland.se

lansbiblioteket@gotland.se

Cramérgatan 5 621 57 Visby
Telefon: ‎0498-299060

Gråbobiblioteket

Gråbo torg 11  621 51 Visby (Se karta)
Postadress: Gråbo torg 11, 621 81  Visby
telefon 0498-269696
fax 0498-203532
epost grabobibliotek@gotland.se

Buss nr 1 från Östercentrum stannar nära biblioteket.

Havdhem bibliotek

Gamla skolan
623 41 Havdhem (Se karta)

Telefon: 0498 - 48 12 76
E-post: havdhembibliotek@gotland.se

Hemse bibliotek

Storgatan 58 623 50 Hemse

(Se karta)

Telefon: 0498 - 20 46 27

Fax: 0498 - 20 46 93

E-post: 

hemsebibliotek@gotland.se

Klintehamn bibliotek

Donnerska huset

Norra Kustvägen 2B
623 77 Klintehamn (Se karta)
Telefon: 0498 - 20 48 53
E-post: klintehamnbibliotek@gotland.se

Korpens bibliotek

Brömsebroväg  8
621 81 Visby (Se karta)

Telefon: 0498-26 87 49
Epost: korpenbibliotek@gotland.se

Roma bibliotek

Visbyvägen 33B
622 54  Romakloster (Se karta)

Telefon: 0498-20 44 38
E-post: romabibliotek@gotland.se

Roma bibliotek på Facebook
https://www.facebook.com/pages/ROMA-bibliotek/105283999633608

Slite bibliotek

Kommunhuset, Torget 5, Slite
Box 75, 624 48 Slite (Se karta)

Telefon: 0498 - 20 45 70
Epost: slitebibliotek@gotland.se

Östergarn bibliotek

Bygdegården
623 68  Katthammarsvik (Se karta)

Telefon: 0498 - 524 49
Fax: 0498 - 524 49
E-post: ostergarnbibliotek@gotland.se

Tillgänglighet:

Parkera går att göra precis vid rampen till entrén.

Rampen gör det lätt att komma in med barnvagn eller rullstol.

Handikapptoalett finns i entrén.