Ny låntagare

Du måste ha ett lånekort från biblioteken på Gotland för att få låna böcker.  Är du ny som låntagare får du kostnadsfritt ett lånekort mot uppvisande av legitimation. Till lånekortet kopplas en pinkod som möjliggör egna lån, omlån och reservationer via vår hemsida.

Fyll i bibliotekets formulär för att registrera dig som låntagare. PIN-koden ska bestå av fyra siffror, som du väljer själv. Saknar du gotlandsadress kan du ange din hemortsadress.

För att kvittera ut ditt lånekort måste du komma till biblioteket personligen och uppvisa giltig legitimation.

Registrera dig här

Målsmans underskrift

Om du är under 15 år krävs målsmans underskrift. Registrera dig först som låntagare. Fyll sedan i och tag med denna blankett till biblioteket.

Låneregler

Se bibliotekets låneregler för mer information.