Fjärrlån från andra bibliotek

Observera: Från och med 1 juli 2016 utgår en avgift om 20 kr per fjärrlånad bok (undantag för studenter/personal vid Uppsala universitet/Campus Gotland). Avgift utgår även för fjärrlån utanför de nordiska länderna samt för beställningar av artikelkopior.

Vid behov kan material lånas in från andra bibliotek. Skönlitteratur, enklare handböcker samt språkkurser lånas inte in om inte speciella skäl föreligger. Leveranstiden för fjärrlån kan variera kraftigt. I övrigt gäller att det är det lånegivande biblioteket som avgör vad som kan fjärrlånas och under vilka villkor. Lånetiden varierar från bibliotek till bibliotek.

Du kan själv beställa dina fjärrlån via Libris (dock passerar alla beställningar genom Almedalsbiblioteket). Första gången måste du registrera dig. Det krävs att du har ett lånekonto vid Biblioteken på Gotland och en epost-adress.

Om du vill hämta din bok på något annat bibliotek än Almedalsbiblioteket skriver du in det i fältet: "Meddelande till biblioteket".

Läs mer under Avgifter.

Omlån

Önskar du låna om dina fjärrlån måste du kontakta Almedalsbiblioteket via e-post: fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se. Vi skickar en förfrågan till det utlånande biblioteket och de meddelar oss om omlån är möjligt. Du kan därför inte få ett besked direkt utan vi meddelar dig så fort vi fått svar i de fall boken inte går att låna om.

Övrig information

Innan du lämnar en fjärrlåneförfrågan, kontrollera i vår katalog att materialet inte finns på något bibliotek på ön.

Hanteringen av fjärrlån är kostsam för biblioteken och det är därför viktigt att du endast beställer material du verkligen behöver.