Avgifter

Det är gratis att låna på alla bibliotek men en del tjänster är avgiftsbelagda. Likaså blir du som låntagare ersättningsskyldig om något händer med de medier du har lånat.

Övertidsavgifter

Per media 2 kr/dag (maxbelopp 50 kr)
Kursbok 10 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)
Snabblån 10 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)
Spelfilm 10 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)
TV-spel 10 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)

Maxbelopp per återlämningstillfälle 275 kr.
Om faktura skickas tar vi ut en kravavgift på 50 kr.
Inga övertidsavgifter för minderåriga (under 18 år).

Ersättning av förstörd eller förkommen media

Förkommen/förstörd vuxenlitteratur 300 kr
Förkommen/förstörd barnlitteratur 125kr
Förkommen/förstörd tidskriftshäfte 75 kr
Förkommen/förstörd musik-CD 175 kr
Förkommen/förstörd ljudbok 300 kr
Förkommen/förstörd pocketbok 100 kr

För förkommen eller förstörd DVD, CD-rom, TV-spel eller språkkurs gäller inköpspriset. Kostnad för förkommet eller förstört fjärrlån fastställs av det lånegivande biblioteket.

Då två påminnelser skickats ut och mediet inte återlämnats, skickas en räkning ut. Mediet ses då som förkommet eller förstört och måste betalas utifrån de ersättningsnivåer som råder. Låntagare som är skyldig biblioteket 200 kr eller mer i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej återlämnade böcker kan fråntas sin lånerätt till dess att återbetalning skett eller avbetalningsplan upprättats. Du kan betala avgifter kontant på biblioteket. Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om lånereglerna, samt anmäla adressändring.

Biblioteksbesökare/låntagare som på annat sätt grovt missbrukar sin lånerätt eller överträtt ordningsreglerna kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av biblioteks- eller basenhetschefen. Beslut om avstängning kan överklagas till Kultur- och fritidsnämnden.

Fjärrlån

Böcker

20 kr/fjärrlån för lån från bibliotek inom Norden.
150 kr/fjärrlån för lån från utomnordiska bibliotek.

Artikelkopior

Från bibliotek inom Norden 20 kr/artikel + 1 kr/sida.
100 kr/artikel från utomnordiska bibliotek.

Studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker) kostnadsfritt men betalar enligt prislista för kopior. Anställda vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker och kopior) kostnadsfritt.

Utskrifter/kopiering

Se respektive biblioteks hemsida för information om pris vid utskrift/kopiering.

Nya regler för privatkopiering från den 1 juli 2005

Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet.
Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.
Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Övriga avgifter

Förlorat lånekort 20 kr/styck
Hyresavgift spelfilm och tv-spel  20 kr/vecka
Plastkasse 5 kr/styck
Tygkasse 60 kr/styck