Välkommen till Biblioteken på Gotland

Du vet väl att biblioteken alltid är öppna? I alla fall om du går via hemsidan. Där kan du när som helst på dygnet söka i bibliotekskatalogerna och databaserna ta del av lästips, få reda på vad som händer på biblioteken samt administrera dina lån.

Att få ett lånekort på Biblioteken på Gotland är gratis. Till lånekortet ska en fyrsiffrig pinkod kopplas för att ta del av följande tjänster:

  • Låna och lämna i självbetjäningsautomater
  • Göra omlån och reservationer via hemsidan
  • Boka dator/grupprum (endast Almedalsbiblioteket)

Biblioteken på Gotland samarbetar så du kan låna på ett bibliotek för att sedan lämna på ett annat. Undantag: kursböcker med 7 dagars lånetid. Dessa ska återlämnas på Almedalsbiblioteket.