Välkommen till Korpens bibliotek!


Biblioteket ligger i samma hus som Korpens vårdcentrum, i markplan, direkt till höger innanför entrédörrarna.
Bibliotekets återlämningslådor står vid serveringen.

På biblioteket finns dagstidningar och tidskrifter, musik och böcker för både barn och vuxna. Vi samarbetar bland annat med Syncentralen och har ett stort bestånd av böcker för den som har läshinder av olika slag.

Det går bra att beställa böcker via telefon eller e-post. För dig som har böcker att hämta men inte vill gå in i huset: ring och boka en tid med personalen. Vi möter med en bokkasse utanför husets huvudentré.

Fotokopiering:   2 kr/sida

Publik dator:
Biblioteket saknar tyvärr dator för allmänheten.

Återlämningslådor:
Våra två återlämningslådor står vid serveringen.

Skicka gärna en e-post till korpenbibliotek@gotland.se eller ring 0498-26 87 49.


VÄLKOMMEN IN!
.