Gotlandica

Korpens bibliotek har en stor samling böcker om Gotland och gotlänningarna.

På bibliotekens webbsidor finns också en särskild plats för information om Gotland och den gotländska kulturen. Almedalsbibliotekets Gotlandicasamling är en av Sveriges största lokalhistoriska samlingar. Mycket av detta material går att nå via hemsidan.

Läs mer här:  Gotlandicasamlingen