Läshinder

Talböcker - DAISY

För den som har svårigheter att läsa tryckt text finns en särskild utgivning av inlästa böcker, s.k. talböcker (DAISY).

Läshinder kan bero på många olika saker: synskada, dyslexi, rörelsehinder, osv. Även den som har ett tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det behövs inte något intyg för att låna talböcker.

Talböckerna produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och finns förtecknade på MTM:s mediawebb Legimus. Här kan du låna och beställa talböcker, böcker med punktskrift med mera. Det finns över 80 000 olika boktitlar. Biblioteket kan hjälpa till med att ladda ner böcker direkt eller skicka dem hem gratis per post.

Den som vill kan få hjälp att skaffa egen inloggning till Legimus. Därefter kan man själv ladda ner talböcker direkt till sin egen dator.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

MTM:s och Legimus hemsidor finns bra information som förklarar.  

Böcker med stor stil

På biblioteket finns också ett stort urval böcker med extra stor och tydlig stil. Texten är alltid densamma som i originalutgåvan, men ibland är boken uppdelad i två band.

Lättläst

LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna, både skönlitteratur och faktaböcker. En lättläst bok från LL-förlaget har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. Böckerna är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild. Läs mer om LL-böcker här. På Korpens bibliotek finns LL-böcker att låna.

8 sidor

8 SIDOR är en nyhetstidning på lättläst svenska. Den ges ut av Centrum för Lättläst. 8 SIDOR har funnits i 30 år. Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. Tidningen finns att läsa och låna på Korpens bibliotek.

Ljudböcker på CD och Mp3

På biblioteket finns även CD-böcker för vuxna, se Ljudböcker.