Personal Klintehamn bibliotek

Isabelle Wårfors

Bibliotekarie
Ansvarig för media och programverksamhet på vuxensidan

telefon: 0498-204853
e-post: isabelle.warfors@gotland.se

isabelle sv2w15


Viveka Falck

Biblioteksassistent
Ansvarig för barn och ungdom

telefon: 0498-204853
e-post: viveka.falck@gotland.se

viveka svw15 


Anna-Karin Buskas                  

Biblioteksassistent

telefon: 0498-204853
e-post: anna_carin.buskas@gotland.se