Låneregler Biblioteken på Gotland

Avvikelser kan förekomma, t ex på Bokbussen - fråga personalen!

Lånekort

Du måste ha ett lånekonto för att få låna böcker på Biblioteken på Gotland. Är du ny som låntagare får du kostnadsfritt ett lånekort mot uppvisande av legitimation. Till lånekortet kopplas en pinkod som möjliggör egna lån, omlån och reservationer via hemsidan. Pinkoden väljer du själv när du registrerar dig som låntagare.

Lånekort till barn

För lånekort till barn under 15 år krävs målsmans underskrift på en särskild blankett som finns att hämta på biblioteket.

Att låna böcker och andra medier är gratis (undantag: spelfilmer och TV-spel). Lånekortet är en värdehandling. Eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet, skall förlorat lånekort genast spärras.

Förlorat lånekort: Kontakta biblioteket.

Reservation

Att reservera bibliotekets eget material är gratis. Med hjälp av ditt lånekort och pinkod, kan du själv reservera material från bibliotekskatalogen.

Det reserverade materialet står kvar i reservationshyllan i 1 vecka med undantag för kursböcker som står kvar på hyllan i 4 dagar. Vilket datum som gäller framgår av reservationsmeddelandet.

Lånetid 

4 veckor lånetid på: böcker, ljudböcker, musik-CD för barn

2 veckors lånetid på: fackfilm, TV-spel, musik-CD

1 veckas lånetid på kursböcker märkta "Kursbok" och röd prick.

10 dagar på snabblånsböcker

6 månader lånetid för talböcker.

Observera! Lånetiden för tidskrifter varierar från bibliotek till bibliotek. Fråga personalen.

Vid kö på en bok förkortas lånetiden automatiskt till 2 veckor på de böcker som normalt har 4 veckor lånetid.

Omlån av böcker

Material som inte är reserverat av någon annan kan man låna om högst 2 gånger. Undantag dock för böcker med snabblån (10 dagars lånetid) och spelfilm. Omlån kan göra via "Mina sidor" i den lokala bibliotekskatalogen på hemsidan, e-post eller via telefon.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka allt ditt lånade material på alla bibliotek på Gotland. En del bibliotek har återlämningslådor.

bokinkast2

Förlust av lånerätt

Biblioteksbesökare / låntagare som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt lånereglerna kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av enhetschef. Beslut om avstängning kan överklagas till Regionstyrelseförvaltningens arbetsutskott.

Sekretessbestämmelser

Uppgifter om enskild personlån, bokning eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980: 100, SFS 1989: 713).