Avgifter

Det är gratis att låna på alla bibliotek men en del tjänster är avgiftsbelagda. Likaså blir du som låntagare ersättningsskyldig om något händer med de medier du har lånat.

Övertidsavgifter

Per media 2 kr/dag (maxbelopp 50 kr)
Kursbok 10 kr/dygn (maxbelopp 275 kr)
Snabblån 20 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)
Spelfilm 20 kr/dygn (maxbelopp 275 kr)
TV-spel 20 kr/dygn (maxbelopp 200 kr)

Maxbelopp per återlämningstillfälle 250 kr.
Inga övertidsavgifter för barn, men om faktura skickas tar vi ut en kravavgift på 50 kr

Ersättning av förstörd eller förkommen media

Förkommen/förstörd vuxenlitteratur 300 kr
Förkommen/förstörd barnlitteratur 125kr
Förkommen/förstörd tidskrift 75 kr
Förkommen/förstörd musik-CD 175 kr
Förkommen/förstörd ljudbok 300 kr
Förkommen/förstörd pocketbok 100 kr

För förkommen eller förstörd DVD, CD-rom, TV-spel eller språkkurs gäller inköpspriset. Kostnad för förkommet eller förstört fjärrlån fastställs av det lånegivande biblioteket.

Då två påminnelser skickats ut och mediet inte återlämnats, skickas en räkning ut. Mediet ses då som förkommet eller förstört och måste betalas utifrån de ersättningsnivåer som råder. Låntagare som är skyldig biblioteket 200 kr eller mer i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej återlämnade böcker kan fråntas sin lånerätt till dess att återbetalning skett eller avbetalningsplan upprättats. Du kan betala avgifter kontant på biblioteket. Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om lånereglerna, samt anmäla adressändring.

Biblioteksbesökare/låntagare som på annat sätt grovt missbrukar sin lånerätt eller överträtt ordningsreglerna kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av biblioteks- eller basenhetschefen. Beslut om avstängning kan överklagas till Kultur- och fritidsnämnden.

Övriga avgifter

Lån av film 20 kr/7 dagar
Lån av TV-spel 20 kr/14 dagar

Förlorat lånekort 20 kr/styck

Utskrifter/kopiering

Se respektive biblioteks hemsida för information om pris vid utskrift/kopiering.

Nya regler för privatkopiering från den 1 juli 2005

Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet.
Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.
Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fjärrlån

Det utgår en avgift om 20 kr per fjärrlånad bok med undantag för studenter/personal vid Uppsala universitet/Campus Gotland. Om boken behöver lånas in utanför Norden utgår en kostnad på 150 kr/volym. Artikelkopior inom Norden kostar 1 kr/sida (A4). Minimiavgift är dock 20 kr/artikel. Artikelkopior utom Norden kostar 100 kr/artikel.