Tillgänglighet - Klintehamn

Parkering för rörelsehindrade finns cirka 50 meter från biblioteket på Donnersgatan.

Biblioteket ligger en våning upp och det finns hiss.

Hissens mått är 90X150 cm, dörren 90 cm bred.

Entrén till huset har en dubbeldörr och en mycket hög tröskel. Det finns en alternativ ingång utan tröskel, som man behöver ringa på dörrklocka för att få hjälp med att öppna. För att nå hissen till övervåningen behöver man passera tre dörrar varav den smalaste är 80 cm.

Det finns ingen dörröppnare på entrédörren.

Bokinkast sitter i entrédörren.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns i biblioteket.

För självservice finns en utlåningsautomat som är höj och sänkbar.

Biblioteket är fritt från pälsdjur, ledarhund är tillåten.

Informationsdisken finns en våning upp, direkt till höger om trappan i samma rum som hissen leder till.

Bra att känna till om detta bibliotek:

Klintehamn bibliotek ligger i ett 1700-talshus och är byggnadsminnes skyddat. Den historiska byggnaden har ibland bristande tillgänglighet med trånga utrymmen och många dörrar. Trösklarna inne i huset har ramp.