Internet och kopiering

På Klintehamn bibliotek finns möjlighet att låna dator med Internet, scanner och skrivare.

Vi har två lånedatorer som bokas på plats i lånedisken.

Vi har öppet wi-fi. (Utskrifter kan ej göras från privata datorer.)

Vi erbjuder också kopiering.

Vi har inte fax.


Utskifter kan fås i färg och svartvitt på enkelsidig A4.

Kopior kan fås i färg och svartvitt, på A4 och A3, enkelt- eller dubbel-sidigt.

A4 svartvitt - 2 kr pappret

A4 färg - 3 kr pappret

A3 svartvitt - 4 kr pappret

A3 färg - 5 kr pappret

fack komp