Biblioteken på Gotland

Biblioteken är till för alla och fungerar som mötesplats för människor med olika informationsbehov. Biblioteken erbjuder alla grupper i samhället biblioteksservice och fungerar som centrum för kunskap, utbildning och kultur.

Biblioteksplanen

Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en lokal och regional bibliotekspolitik. En biblioteksplan är ett politiskt dokument.

Biblioteksplanen utgör grunden för utveckling av Region Gotlands samtliga biblioteksenheter - det integrerade folk- och universitetsbiblioteket, folkbiblioteken med bokbussar, de integrerade folk- och skolbiblioteken, skolbiblioteken på grund- och särskolan, gymnasiebiblioteken, folkhögskolebiblioteken, sjukhusbiblioteket och Gotlands Länsbibliotek.

Syftet med planen är att vi ska få balans mellan de krav, förväntningar och önskemål som besökarna till de olika biblioteken har och den service biblioteken kan erbjuda.

Till höger finns en länk till Kultur- och fritidsförvaltningens webbsidor. Där finns en länk till biblioteksplanen.