Patientbiblioteket är stängt. 

Välkommen till:

Korpens bibliotek
Adress: Brömsebroväg 8, 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 87 49

Gråbobiblioteket
Adress: Gråbo torg 11, 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 96 96

Almedalsbiblioteket
Adress: Cramérgatan 5, 621 57 VISBY
Telefon: 0498-29 90 00

Ett stort tack till alla som besökt Patientbiblioteket genom åren!