Medicinska fackbiblioteket

Biblioteket vänder sig till personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och studenter inom vårdämnen.

Även privata vårdgivare, t ex organisationer eller företag, som verkar på Region Gotlands uppdrag kan använda bibliotekets utbud och tjänster.

På Medicinska fackbiblioteket finner du böcker och information inom medicin, vårdvetenskap och relaterade ämnen. Biblioteket har även ett utbud av medicinska databaser och vetenskapliga tidskrifter. Vänligen kontakta bibliotekarie Mattias Axén för att få inloggning:

Telefon: 0498- 26 80 51

Mobil: 073-460 65 10