Välkommen till Bokbussen

ALO 352

Fr o m årsskiftet besöker bokbussen enbart skolor, förskolor, och daglig verksamhet. Hållplatserna för allmänheten är borttagna. Kan du inte ta dig till ett fast bibliotek erbjuder biblioteken på Gotland bok-kasse via bokbilen. Kontakta bokenkommer@gotland.se för att få veta mer.