Välkommen till Bokbussen

ALO 352

OBS!!! Bokbussen har en lift, med vilken vi kan lyfta på och av rullstolar och

rullatorer.