Välkommen till Bokbussen

ALO 352

Bokbussenheten är under omkonstruktion för tillfället (vintern 22/23). Den stora bokbussen är på väg att ersättas av två mindre mobila bibliotek. Även innehållet i vår verksamhet är under omgörning. Fr o m årsskiftet 22/23 har vi inte längre avtal med landsbygdsskolorna om att köra dit. Vi ska istället fokusera än mer på yngre barn (förskolor) och personer med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar (t ex daglig verksamhet och äldre). Vi hoppas kunna komma igång med vårens turer i februari/mars.

Kan du inte ta dig till ett fast bibliotek erbjuder biblioteken på Gotland bok-kasse via bokbilen. Kontakta bokenkommer@gotland.se för att få veta mer.