De mobila biblioteken

dalhem beskuren

I mitten av mars 2023 kom våra två nya mindre biblioteksfordon.

Fordonen besöker förskolor och daglig verksamhet. Till hösten utökar vi även med vår tjänst "biblioteket kommer".

De nya mobila biblioteken kommer också dyka upp lite här och var, utifrån de uppdrag vi har, och för att berätta om vad biblioteken har att erbjuda. Detta gör vi gärna i samarbete med andra. Vi har t ex varit med på Fritidsbankens Pep up-dagar (riktat till barn 7-13 år) och på PROs träff för att främja god hälsa för äldre.

Sedan flera år tillbaka har vi inte längre några hållplatsturer för allmänheten, utan hänvisar istället till våra 10 fasta bibliotek på ön.

Kan du inte ta dig till ett fast bibliotek, pga funktionsnedsättning, erbjuder biblioteken på Gotland färdigpackad bok-kasse ("boken kommer") eller besök av mobila biblioteket ("biblioteket kommer") hem till dig. Kontakta bokenkommer@gotland.se för att få veta mer.